Tarieven

Lesduur en tarief

De lessen voor kinderen worden individueel gegeven (lesduur: 30 minuten)  of als duoles (twee kinderen, lesduur: 45 minuten).

De samenspellessen zijn voor een groep van maximaal 8 kinderen ( lesduur: 60 minuten) Er wordt betaald voor alle ingeroosterde samenspellessen.

Tarieven voor kinderen
kosten wekelijkse les individueel €  40,00  per maand
kosten wekelijkse duoles (per kind) €  30,00  per maand
kosten samenspel € 4,00  per les

De lessen voor volwassenen worden individueel gegeven (45 minuten). Losse lessen duren een uur.

De samenspellessen zijn voor een groep van maximaal 8 personen (lesduur: 90 minuten) Er wordt betaald voor alle ingeroosterde samenspellessen.

Tarieven voor volwassenen
kosten wekelijkse les € 60,00  per maand
kosten tweewekelijkse les € 30,00  per maand
samenspelles € 6,50  per maand
losse les € 25,00  per les

Als muzikale kennismaking geef ik voorafgaand aan de eerste ingeroosterde les een gratis proefles.

Betaling van de ingeroosterde lessen vindt in principe plaats per twee maanden; incidentele lessen worden na afloop van iedere les contant betaald.

Als een leerling geen gebruik kan maken van een ingeroosterde les probeer ik altijd om in overleg tot een vervangende afspraak te komen. Lukt dit niet dan is niettemin lesgeld verschuldigd.

Tijdsindeling

Het lesjaar start een week na aanvang van het nieuwe  basisschooljaar. De muzieklessen worden afgesloten met een leerlingenuitvoering, ongeveer een week voor het einde van het basisschooljaar.

Ook tijdens het lesjaar kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden.

Wat betreft de vakanties volg ik de vakantiedata van de basisschool. Echter als er sprake is van twee vakantieweken worden de lessen in de regel de tweede week weer hervat.

Opzegtermijn van de lessen is minimaal een maand.