algemeen vormende muzieklessen

algemene muzikale vorming

algemene muzikale vorming

Algemeen vormende muzieklessen voor kinderen van 4 tot 6 à 7 jaar. Deze lessen worden een maal per week gedurende een uur in groepsverband gegeven (minimaal drie leerlingen).

Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met fenomenen als hoge/lage, luide/zachte klanken, loop- en dansmaat, ritmische motiefjes e.d. We zingen, bewegen, en spelen op allerlei instrumenten (strijk-, slag- en blaasinstrumenten). Door luisterend en reagerend samen bezig te zijn ontwikkelen de kinderen niet alleen hun muzikale mogelijkheden maar eveneens hun sociale vaardigheid.