samenspelles

samenspelles

samenspelles

Zowel voor kinderen als voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om naast de lessen in groepsverband begeleid te musiceren:

De samenspellessen voor kinderen zijn eenmaal per drie weken .Zowel beginnende als gevorderde fluitleerlingen kunnen hieraan meedoen. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden kan er ook op andere instrumenten worden gemusiceerd. Twee à drie keer per jaar verzorgt de groep een optreden.

De samenspellessen voor volwassenen zijn eenmaal  per drie weken. Het muziekrepertoire sluit aan bij het speelniveau van gevorderde leerlingen.